Privacy Verklaring Praktijk de Sonnestraal

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en andere data en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Sonja Versteegen. De eigenaresse van Praktijk de Sonnestraal.

In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik in mijn Praktijk de Sonnestraal om ga met persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Praktijk de Sonnestraal en aanverwante platformen. Praktijk de Sonnestraal zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je mij verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hiervoor is een eed (geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim) afgelegd, aan welke iedere geregistreerde therapeut zich dient te houden. Wel kan er overleg plaatsvinden tussen collega’s, maar dit gebeurt in anonimiteit, Praktijk de Sonnestraal zal te allen tijde uw privacy beschermen.

1) Doeleinden

Praktijk de Sonnestraal verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het geven van een behandeling
 • Voor het aanleggen van een persoonlijke dossier over jouw gezondheid en de gegeven behandelingen
 • Om je te kunnen bereiken bij wijzigingen of annuleringen van mijn diensten
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Voor het opstellen van jouw factuur en de financiële administratie
 • Voor de verzending van mijn nieuwsbrief
 • Voor online/offline marketingcampagnes
 • Voor het analyseren van het bezoekersgedrag ter verbetering van mijn website

2) Persoonsgegevens die worden vastgelegd 

Praktijk de Sonnestraal verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht, BSN-nummer en zorgverzekeringsnummer
 • (Medische) gegevens die door jou aan mij worden verstrekt en nodig zijn voor uitoefening van mijn diensten
 • IP-adres en gegevens over  je activiteiten op de website

3) Bewaartermijn van jouw gegevens

Praktijk de Sonnestraal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Dossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

4) Worden je gegevens met derden gedeeld?

Praktijk de Sonnestraal verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden op verzoek van jou zelf of als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn dienst zijn verbonden. Praktijk de Sonnestraal raadt je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5) Cookies, laat ze voor je werken

Praktijk de Sonnestraal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

6) Beveiliging

Praktijk de Sonnestraal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sonja@sonnestraal.nl.

7) Jouw rechten over gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk de Sonnestraal en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend aan sonja@sonnestraal.nl. Je kan gevraagd worden je te legitimeren voordat Praktijk de Sonnestraal gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan direct contact op met Sonja Versteegen via sonja@sonnestraal.nl.

8) Wijzigingen

Praktijk de Sonnestraal kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

9) Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN nummer
 • Uw verzekerdenummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult